Zorginstellingen

Tuinontwerpen zorginstellingen - Belevingstuinen, beweegtuinen, terreinbeheer

Bedrijven en instellingen

Belevingstuinen en beweegtuinen

Een van mijn specialisaties is het ontwerpen van belevingstuinen en beweegtuinen. Deze tuinen worden aangelegd bij zorginstellingen. Het doel is beweging te stimuleren en de zintuigen te prikkelen. Dit is goed voor het welbevinden van de bewoners en het vertraagt lichamelijke en geestelijke achteruitgang.
Ook voor kinderen is het heel spannend om in een belevingstuin de natuur te ervaren. Deze tuinen zijn uitstekend toe te passen bij kinderdagverblijven.


zorginstellingen groen- en terreinbeheer

Groen- en terreinbeheer
meer informatie en foto’s »

Tuinontwerp bedrijfsterrein Woerden Utrecht

Tuinontwerp bedrijfsterrein
Een visitekaartje »

Groen- en terreinbeheer

Vooral bij grotere terreinen is het belangrijk het onderhoud en landschapsbeheer professioneel te regelen. Een inventarisatie van de beplanting en een visie op het beheer horen hier bij.

Bedrijfsterreinen

Een bedrijfstuin is het visitekaartje van uw bedrijf, waarmee u kunt laten zien waar u voor staat. De eerste indruk die bezoekers en klanten krijgen, draagt bewust of onbewust bij aan het imago van uw bedrijf, en een saaie rommelige buitenruimte is toch geen goede reclame? Wat wilt u uitstralen?

Neem direct contact op met mij voor meer informatie of een vrijblijvende offerte.
– Gonda Helweg –

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.